סניפים
מדטון - הדים הרצליה
כתובת:  בן גוריון 19
טלפון:  09-9582233 09-9741155
פקס:  09-9741177
אימייל:  med-her@Medton.co.il
שעות פתיחה:

א',ג',ד,ה' 8:00-16:00 ב' 8:00-19:00
הצוות המקצועי:
מפה