איך נראה מכשיר שמיעה?

מכשירי השמיעה קיימים בתצורות שונות.

יש מכשירים שמורכבים בתוך תעלת האוזן או בתוך האוזן ומותאמים באופן אישי למידת האוזן.

ישנם מכשירי שמיעה שמורכבים מאחורי האוזן ומחוברת אליהם צינורית דקה שבקצה שלה רמקול המורכב בתוך האוזן.

וישנם מכשירים המורכבים מאחורי האוזן ומחוברת אליהם אוזניה המותאמת באופן אישי למידת האוזן ומורכבת בתוך האוזן.