INIUM מעבד השמיעה המתקדם בעולם תוצרת OTICON

מעבדי השמיעה תוצרת OTICON הינם מכשירי שמיעה הפועלים על פי טכנולוגיה שפותחה על ביסוס פעולתו של המוח, הטכנולוגיה פועלת כך שהיא שומרת את מאפייני האות, הצליל, ועל פי זה מסדרת ומסייעת בארגון הפנימי במוח, היא פועלת על פי דרכו של המוח ועוזרת כך למשתמש לקבל גישה נוחה וברורה  יותר למה שקורה סביבו.

 

כנסו ללינק הבא