כיצד מתרגלים למכשירי שמיעה?

תהליך ההסתגלות למכשירי השמיעה הינו תהליך הדרגתי.

בשלב הראשון המכשירים יכוונו עם הגברה ראשונית ובהמשך באופן הדרגתי תתווסף הגברה.

קלינאי התקשורת במכון השמיעה ינחה אותך בתהליך ההסתגלות.