כיצד מתבצעת בדיקת שמיעה?

בדיקת שמיעה התנהגותית מתבצעת בחדר בדיקות אטום כשעל אוזני הנבדק מורכבות אוזניות.

הבדיקה מתבצעת דרך מכשיר שנקרא אודיומטר וכוללת שני חלקים: א. בדיקת ספי שמיעה לצלילים. ב. בדיקות דיבור.

בסיום הבדיקה נקבל אודיוגרמה שתראה לנו גרפים של רמות השמיעה(בדציבלים) בתדרים השונים(בהרץ).

כמו כן נקבל טבלה עם תוצאות בדיקות הדיבור :סף שמיעת הדיבור ואחוזי הבנת הדיבור.

האודיו גרמה תיתן לנו את תמונת השמיעה של כל אוזן בנפרד.